Program czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz kryteria zaliczenia poszczególnych etapów szkolenia

Program czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz kryteria zaliczenia poszczególnych etapów szkolenia

  • Większość zajęć odbywać się będzie w trybie weekendowym (sobota i niedziela)
  • Zajęcia warsztatowo - teoretyczne 20 godzin szkoleniowych
  • Superwizja 16 godzin szkoleniowych.
  • Kurs ma mieć przebieg modułowy. Liczba osób prowadzących zajęcia superwizyjno – warsztatowe uzależniona jest od liczby uczestników tak, by przypadało najwyżej 12 uczestników w podgrupie na 1 osobę prowadzącą (2 prowadzących w roczniku do 24 osób);

Ogólny program zajęć

 

Rok zerowy:

Grupa otwarcia (I część grupowej terapii własnej)

Zajęcia od piątku do niedzieli przed pierwszym zjazdem

30 godzin pracy własnej

Zajęcia z psychopatologii (możliwość zwolnienia z obecności osób będących specjalistami psychiatrami lub psychologami klinicznymi) zakończone sprawdzianem wiedzy w formie pisemnej.

Zajęcia w soboty i niedziele dwa zjazdy.

40 godzin

 

Pierwszy rok

I rok 10 x 20 godzin

 

zajęcia w soboty i niedziele

200 godzin

Indywidulana konsultacja z superwizorem, informacje zwrotne z nagrania sesji i opisu pacjenta.

Po pierwszym roku termin indywidualnie ustalony z superwizorem

3 godziny superwizji indywidualnej

Wakacje 1 / 2 rok

II cześć grupowej terapii własnej

Pierwsze wakacje trwania kursu

 

40 godzin

Drugi rok

II rok 10 x 20 godzin

zajęcia w soboty i niedziele

 

200 godzin

Indywidulana konsultacja z superwizorem, informacje zwrotne z nagrania sesji i opisu pacjenta.

Po drugim roku termin indywidualnie ustalony z superwizorem

3 godziny superwizji indywidualnej

Wakacje 2/ 3 rok

Zajęcia modułowe

Drugie wakacje trwania kursu, dwa weekendy

 

40 godzin

Trzeci rok

III rok 7 x 20 godzin i 3 x 16 godzin

zajęcia w soboty i niedziele

188 godzin

Indywidulana konsultacja z superwizorem, informacje zwrotne z nagrania sesji i opisu pacjenta.

Po trzecim roku termin indywidualnie ustalony z superwizorem

3 godziny superwizji indywidualnej

Wakacje 3 / 4 rok

III część grupowej terapii własnej

Trzecie wakacje trwania kursu, zajęcia w soboty i niedziele

20 godzin

Czwarty rok

IV rok 10 x 16 godzin superwizji grupowej

zajęcia w soboty i niedziele

 

160 godzin

Indywidulana konsultacja z superwizorem, informacje zwrotne z nagrania sesji i opisu pacjenta.

Po czwartym roku termin indywidualnie ustalony z superwizorem

3 godziny

Grupa zamknięcia

Ostatni zjazd

 

10 godzin

Repetytorium przedegzaminacyjne

Ostatni zjazd

10 godzin

Razem

 

950 godzin dydaktycznych

 

Elementem szkolenia jest odbycie 360 godzin stażu klinicznego. Każdy uczestnik powinien go odbyć w ciągu pierwszych 2,5 lat kursu. Staż powinien odbyć się w placówce zgodnej z wytycznymi PTTPiB i jest koniecznym warunkiem do uzyskania certyfikatu.