Najczęściej zadawane pytania

1. Czy Szkoła posiada rekomendacje?

Szkoła Psychoterapii CRESCENTIA posiada rekomendacje PTTPB, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) http://www.pttpb.pl/pttpb-w-europie.

2. Czy psychoterapeuci posiadający certyfikat PTTPB mogą podpisać kontrakt z NFZ?

Tak. Według obecnie obowiązujących zasad psychoterapeuci posiadający certyfikat PTTPB mogą podpisać z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt na świadczenie usług psychoterapeutycznych.

3. Co obejmuje szkolenie?

Szkolenie obejmuje następujące zajęcia: Teoria: 223 godzin w tym 193 godziny teorii terapii poznawczo-behawioralnej
praktyka: 587 godzin, w tym 557 praktyki terapii poznawczo-behawioralnej, w tym 280 godzin superwizji
100 godzin terapii/pracy własnej w formacie grupowym.

4. Czy Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca praktyki klinicznej?

Aktualnie nasza Szkoła może pomóc w znalezieniu miejsca dla praktyki klinicznej w Toruniu i Szczecinie (wg standardów szkolenia PTTPB), czyli miejsca, w którym uczestnik szkolenia może prowadzić terapię poznawczo - behawioralną. Szkoła nie zapewnia miejsca wymaganego przez PTTPB stażu klinicznego.
http://www.pttpb.pl/pttpb-info/regulaminy/49-standardy-szkolenia-w-psychoterapii-poznawczo-behawioralnej-polskiego-towarzystwa-terapii-poznawczej-i-behawioralnej

5. Co powinno być w zaświadczeniu po odbyciu stażu?

W zaświadczeniu powinna być np. informacja  "o odbyciu stażu klinicznego np. w ramach wolontariatu", słowa "staż kliniczny" powinny paść w zaświadczeniu z ilością godzin odbytego stażu Jest to istotne dla PTTPB.

6. Kiedy rozpoczynają się zajęcia na kolejnej edycji w Toruniu?

Planujemy jesień 2018

7. Kiedy rozpoczynają się zajęcia w Szczecinie?

Planujemy jesień 2017 roku.

8. Jaki jest całkowity koszt szkolenia?

Całkowity koszt dla edycji rozpoczynających się w 2017 roku obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne łącznie z superwizjami i opłatami za zaliczenia oraz 100 godzin pracy własnej/terapii własnej i wynosi 33 305 zł. Nie obejmuje on ceny egzaminu końcowego, który jest zależny od bieżących zaleceń Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz składek członkowskich PTTPB (aktualnie 90zł/rok).