dr n. med. Artur Kołakowski

  • specjalista psychiatra,
  • specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
  • certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTTiB), certyfikat European Association of Cognitive Behavioural Therapy (EACBT), superwizor – dydaktyk PTTPiB.
  • Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Poza Schematami

Pracuję z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz jak i psychoterapeuta, obecnie w Ośrodku „Poza Schematami”. Specjalizuję się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od kilku lat pracuję także w nurcie psychoterapii schematu. Od 2005 roku posiadam certyfikat Superwizora – Dydaktyka PTTPiB. Także od bardzo wielu lat uczę prowadzenia terapii poznawczo – behawioralnej. W czasie ostatnich dziesięciu lat ucząc terapii poznawczo – behawioralnej współpracowałem miedzy innymi z Centrum CBT, Centrum Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej oraz w Fundacją Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii. I dalej lubię to robić. Jestem współautorem między innymi następujących pozycji:

  1. Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska: „ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej” – Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
  2. Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula – Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawioralna – Niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011, ISBN 978-83-7489-203-2
  3. Artur Kołakowski (Redakcja Naukowa): Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP Sopot 2013
  4. Marta Jerzak, Artur Kołakowski (Redakcja Naukowa): ADHD w szkole. GWP. Sopot 2014

 

Olga Olszewska

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, psychiatrą dzieci i młodzieży i specjalistą psychiatrii ogólnej. Jest też certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem dydaktykiem terapii poznawczo – behawioralnej (certyfikat terapeuty nr 191; certyfikat superwizora dydaktyka nr 27 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej), certyfikowanym terapeutą motywującym (certyfikat nr 8 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej) oraz członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers. Przez 16 lat pracowała w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu. Aktualnie prowadzi praktykę lekarską i psychoterapeutyczną w prywatnym gabinecie specjalistycznym oraz szkolenia w dziedzinie terapii poznawczo – behawioralnej, Dialogu Motywującego i zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Prywatnie – matka dwojga studentów, fanka zespołu Mechanicy Szanty, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i książek Jontana Kellermana.

 

Katarzyna Smólska - Łynka

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta pracujący przede wszystkim w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej i terapii schematu. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w psychoterapii oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT. Obecnie w trakcie certyfikacji w Terapii Schematu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje jako psychoterapeuta od 2005 r. Odbyła wiele cennych staży m. in. w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii czy w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapeutycznym. Przez 4 lata prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową młodzieży oraz dorosłych w Stowarzyszeniu Aslan. Współprowadziła także roczne grupy terapeutyczne dla dorosłych w programie NEST. Obecnie właścicielka gabinetu psychoterapii „maSens". Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych i pracy z zaniżonym poczuciem własnej wartości. Szczególną uwagę zwraca na znaczenie pracy z emocjami, skupianiu na TU i TERAZ oraz zastosowanie technik doświadczeniowych w terapii poznawczo – behawioralnej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu terapii poznawczo behawioralnej.

 

dr Konrad Ambroziak

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 240) członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej i międzynarodowego zrzeszenia trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał w Stowarzyszeniu Niezwykłe Dzieci — pracował jako koterapeuta dzieci i młodzieży z ADHD i zespołem Aspergera oraz prowadził grupy socjoterapeutyczne. Pracował w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie, Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną w Brwinowie i Fundacji Dzieci Niczyje (jako konsultant telefonu zaufania 116 111 oraz terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka". Obecnie w trakcie dwuletniego kursu superwizyjnego organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz młodych dorosłych, terapię par oraz terapię krzywdzonych dzieci i młodzieży (doznających przemocy seksualnej, fizycznej i emocjonalnej)

 

Dr n. med. Monika Szaniawska

Jest psycholożką, psychoterapeutką poznawczo – behawioralną (certyfikat nr 105 PTTPiB). Obecnie w trakcie Kursu Superwizorskiego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje na co dzień w Warszawie, jako psychoterapeutka w Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego oraz w prywatnej praktyce w ośrodku Poza Schematami. Wcześniej pracowała między innymi w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, Centrum CBT oraz prowadziła badania naukowe jak doktorantka II Kliniki Psychiatrycznej WUM. Ma duże doświadczenie w pracy indywidulanej i grupowej. W swojej pracy zajmuje się między innymi diagnozą i psychoterapią osób dorosłych z ADHD oraz pracą z klientami z zaburzeniami osobowości. Jest redaktorem merytorycznym polskich wersji podręczników dotyczących zarówno diagnozy i terapii osób dorosłych z ADHD, jak i terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii schematu. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty w oparciu o szeroko rozumianą terapię poznawczo – behawioralną. W ciągu kilku ostatnich lat prowadziła zajęcia na kursach przygotowujących do certyfikatu PTTPiB w Centrum CBT, Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii oraz na kursach do certyfikatu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.