dr n. med. Artur Kołakowski

  • specjalista psychiatra,
  • specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
  • certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTTiB), certyfikat European Association of Cognitive Behavioural Therapy (EACBT), superwizor – dydaktyk PTTPiB.
  • Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Poza Schematami

Pracuję z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz jak i psychoterapeuta, obecnie w Ośrodku „Poza Schematami”. Specjalizuję się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od kilku lat pracuję także w nurcie psychoterapii schematu. Od 2005 roku posiadam certyfikat Superwizora – Dydaktyka PTTPiB. Także od bardzo wielu lat uczę prowadzenia terapii poznawczo – behawioralnej. W czasie ostatnich dziesięciu lat ucząc terapii poznawczo – behawioralnej współpracowałem miedzy innymi z Centrum CBT, Centrum Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej oraz w Fundacją Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii. I dalej lubię to robić. Jestem współautorem między innymi następujących pozycji:

  1. Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska: „ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej” – Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
  2. Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula – Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawioralna – Niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011, ISBN 978-83-7489-203-2
  3. Artur Kołakowski (Redakcja Naukowa): Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP Sopot 2013
  4. Marta Jerzak, Artur Kołakowski (Redakcja Naukowa): ADHD w szkole. GWP. Sopot 2014

 

Olga Olszewska

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, psychiatrą dzieci i młodzieży i specjalistą psychiatrii ogólnej. Jest też certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem dydaktykiem terapii poznawczo – behawioralnej (certyfikat terapeuty nr 191; certyfikat superwizora dydaktyka nr 27 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej), certyfikowanym terapeutą motywującym (certyfikat nr 8 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej) oraz członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers. Przez 16 lat pracowała w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu. Aktualnie prowadzi praktykę lekarską i psychoterapeutyczną w prywatnym gabinecie specjalistycznym oraz szkolenia w dziedzinie terapii poznawczo – behawioralnej, Dialogu Motywującego i zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Prywatnie – matka dwojga studentów, fanka zespołu Mechanicy Szanty, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i książek Jontana Kellermana

 

Katarzyna Smólska - Łynka

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta pracujący przede wszystkim w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej i terapii schematu. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w psychoterapii oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT. Obecnie w trakcie certyfikacji w Terapii Schematu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje jako psychoterapeuta od 2005 r. Odbyła wiele cennych staży m. in. w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii czy w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapeutycznym. Przez 4 lata prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową młodzieży oraz dorosłych w Stowarzyszeniu Aslan. Współprowadziła także roczne grupy terapeutyczne dla dorosłych w programie NEST. Obecnie właścicielka gabinetu psychoterapii „maSens". Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych i pracy z zaniżonym poczuciem własnej wartości. Szczególną uwagę zwraca na znaczenie pracy z emocjami, skupianiu na TU i TERAZ oraz zastosowanie technik doświadczeniowych w terapii poznawczo – behawioralnej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu terapii poznawczo behawioralnej

 

dr Konrad Ambroziak

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 240) członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej i międzynarodowego zrzeszenia trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał w Stowarzyszeniu Niezwykłe Dzieci — pracował jako koterapeuta dzieci i młodzieży z ADHD i zespołem Aspergera oraz prowadził grupy socjoterapeutyczne. Pracował w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie, Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną w Brwinowie i Fundacji Dzieci Niczyje (jako konsultant telefonu zaufania 116 111 oraz terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka". Obecnie w trakcie dwuletniego kursu superwizyjnego organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz młodych dorosłych, terapię par oraz terapię krzywdzonych dzieci i młodzieży (doznających przemocy seksualnej, fizycznej i emocjonalnej)

 

691f3 spyrtek

mgr Sylwia Pyrtek

Magister psychologii, terapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista neuropsychologii klinicznej. Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Certyfikat Psychoterapeuty European Association For Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Ukończone IV-letnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre (UK). Zakończone kształcenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Uprawnienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni. Przynależność do American Psychological Association, Division 40, Society for Clinical Neuropsychology. Doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami dorosłymi, ze zróżnicowanymi trudnościami funkcjonowania psychologicznego. Kilkunastoletnia praktyka kliniczna - oddział neurologii szpitala klinicznego, centrum zdrowia psychicznego, praktyka prywatna. Właścicielka Wydawnictwa Prospect, zajmującego się opracowywaniem publikacji psychoedukacyjnych, adresowanych do osób uczestniczących w terapii psychologicznej, ich rodzin i terapeutów. Udział w opracowaniu polskiej edycji broszur psychoedukacyjnych Oxford Cognitive Therapy Centre Zrozumieć napady paniki, autorstwa Davida Westbrooka & Khadiji Rouf oraz Jak radzić sobie z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym Davida Westbrooka & Normy Morrison

 

apawelczyk

dr n. hum. Agnieszka Pawełczyk

 

ksiwek

mgr Klaudia Siwek

Jestem psychologiem. Studia ukończyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Moją specjalizacją jest psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Od kilku lat pracuję w *Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Józefowie* www.centrumzagorze.pl/oddzialy-stacjonarne/24-oddzial-psychiatryczny-dla-dzieci , gdzie zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej. W swojej pracy wykorzystuję także inne podejścia psychoteraputyczne. Jestem absolwentką studium diagnozy i pomocy psychologicznej dzieci wykorzystywanych seksualnie organizowanego przez fundację "Dzieci Niczyje". Posiadam także certyfikat terapii EMDR wydany przez Uniwersytet w Birmingham i atestowany przez Europejskie Towarzystwo Terapii EMDR) www.emdr.org.pl.Opiniuję jako biegły sądowy w sprwach dotyczących przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży cierpiących z powodu zaburzeń lękowych, depresji, agresji i autoagresji, zaburzeń odżywiania. Pracuję z dziećmi oraz dorosłymi zmagającymi się ze skutkami zdarzeń traumatycznych (terapia ofiar: katastrow, wypadków, przemocy domowej i rówieśniczej oraz innych form krzywdzenia). Prowadzę grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami odżywiania

 

ktagliaferro

mgr Kamila Tagliaferro

Mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat nr 121), członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej (PTTPB), absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w szkole CBT, członek European Associaton for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem: zaburzeń lękowych (w tym zaburzeń lękowych po wypadkach - PTSD, fobii społecznej, napadów paniki, lęku uogólnionego), zaburzeń nastroju zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia). Wspiera osoby z niską samooceną, mające trudności w wyrażaniu emocji, znajdujące się w kryzysie. Ponadto prowadzi terapię par i małżeństw. Zajmuje się również Terapią Schematów. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentem zdobywała na oddziale Dziennym Nerwic w Przychodni Lekarskiej WAT oraz Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Szpitalu w Tworkach. Prowadzi również diagnozę talentów, mocnych stron oraz predyspozycji zawodowych przy użyciu testów psychologicznych. Wspiera zarówno dorosłych w podejmowaniu decyzji o zmianach zawodowych, jak i młodzież, która stoi przed wyborem szkoły wyższej i w przyszłości zawodu. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji. Prowadzi również terapie w języku angielskim, włoskim.

 

mgr Anna Ćwiklińska-Zaborowicz

Ukończyła 3-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzone przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT. Posiada certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB. Doktorantka SWPS. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in. Kurs Terapii Par (Laboratorium Psychoedukacji) i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia), Terapia schematów (Centrum Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w Centrum Pomocy Profesjonalnej. Jest autorką programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy. Autorka polskiej adaptacji programu terapeutycznego Coping Cat. Przez kilka lat prowadziła psychoterapię w ramach współpracy z Gabinetem Lekarskim. Kilka lat współpracowała ze szkołą rodzenia. Zajmuje się terapią depresji, depresji poporodowej, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychosomatycznych, problemów psychologicznych związanych z niepłodnością, terapią par

 

Dr n. med. Monika Szaniawska

Jest psycholożką, psychoterapeutką poznawczo – behawioralną (certyfikat nr 105 PTTPiB). Obecnie w trakcie Kursu Superwizorskiego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje na co dzień w Warszawie, jako psychoterapeutka w Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego oraz w prywatnej praktyce w ośrodku Poza Schematami. Wcześniej pracowała między innymi w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, Centrum CBT oraz prowadziła badania naukowe jak doktorantka II Kliniki Psychiatrycznej WUM. Ma duże doświadczenie w pracy indywidulanej i grupowej. W swojej pracy zajmuje się między innymi diagnozą i psychoterapią osób dorosłych z ADHD oraz pracą z klientami z zaburzeniami osobowości. Jest redaktorem merytorycznym polskich wersji podręczników dotyczących zarówno diagnozy i terapii osób dorosłych z ADHD, jak i terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii schematu. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty w oparciu o szeroko rozumianą terapię poznawczo – behawioralną. W ciągu kilku ostatnich lat prowadziła zajęcia na kursach przygotowujących do certyfikatu PTTPiB w Centrum CBT, Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii oraz na kursach do certyfikatu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

 

jchodkiewicz

Doktor habilitowany psychologii Jan Chodkiewicz

profesor Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Kierownik Zakładu Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień w Instytucie Psychologii UŁ. Specjalizuje się w problematyce psychologii uzależnień, szczególnie uzależnieniu od alkoholu oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Autor oraz współautor książek (w tym: Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu, Łódź, 2012), a także ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami.


Jan Chodkiewicz, PhD., Professor of University of Lodz, a clinical psychologist, cognitive-behavioral psychotherapist. He specializes in the psychology of addiction, particularly alcohol dependence and cognitive-behavioral therapy. He is the author and co-author of books (including: To strike against the bottom and begin to rise? The quality of life role in the course and effects of alcoholism therapy), as well as over 100 scientific articles and chapters in monographs.

 

ewalacik

dr n. med Ewa Walacik-Ufnal

Specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2001 roku pracuje w zawodzie psychiatry, posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej w Polsce i za granicą (Szpital Psychiatryczny ul. Nowowiejskiej w Warszawie, Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu przy Klinice Psychiatrycznej, Szpitale Psychiatryczne grupy Priory w Wielkiej Brytani). Posiada specjalizację II stopnia z psychiatrii. Zajmuje się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie osób z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i zaburzeniami snu. Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Przyjmuje pacjentów powyżej 18 rż. W 2012 roku ukończyła 4-letnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 306. Prowadzi terapię poznawczo-behawioralną osób dorosłych. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Prowadzi szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń snu.