Warszawa - Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Szanowni Państwo

Jesteśmy niewielką Szkołą Psychoterapii, której mottem jest indywidualne podejście do każdego słuchacza i jego procesu uczenia się psychoterapii. Dbamy o dobrą atmosferę, bezpośredni kontakt pomiędzy wykładowcami i uczestnikami szkoleń. Wśród naszych wykładowców jest kilku superwizorów, ale przede wszystkim zajęcia prowadzą praktycy, którzy na co dzień, metaforycznie “na pierwszej linii frontu” prowadzą psychoterapię swoich klientów. Wierzymy, że wszystko się zmienia dlatego ucząc psychoterapii poznawczo – behawioralnej nie zapominając o jej podstawach, o jej behawioralnych i poznawczych korzeniach z XX wieku, zauważamy też zmiany jakie w niej dokonują się teraz w związku z nurtami “trzeciej” fali. I wreszcie nasz sekretariat – przyjazny, łatwo dostępny i przyjaźnie nastawiony do kontaktujących się z nim osób.

 • Kierownik kursu: Artur Kołakowski

akolakowski

 

 

Warunki kwalifikacji na szkolenie

Kwalifikacja składa się z trzech etapów: 

 • W pierwszym etapie kwalifikacji osoba chcąca uczestniczyć w kursie składa następujący komplet dokumentów. 
  • Wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia 
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa lub kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza. 
  • Kserokopię dowodu osobistego 
  • Życiorys zawodowy
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 PLN. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 
  • Oświadczenie, że osoba chcąca uczestniczyć w kursie nie ma w żaden sposób ograniczonych praw wykonywania zawodu, ani nie występują inne przesłanki, które mogłyby mieć wpływ na jej pracę z pacjentami, w tym dziećmi.
  • Po skompletowaniu i sprawdzeniu powyższych dokumentów szkoła informuje  osobę chcącą uczestniczyć w kursie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  
 • W drugim etapie kwalifikacji odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem kursu, trwająca około 20 minut. W jej trakcie osoba chcąca uczestniczyć w kursie: 
  • Przedstawia swoją motywację związaną z decyzją pracy jako psychoterapeuta poznawczo – behawioralny 
  • Przedstawia jednostronicowy (do 2000 znaków) opis swojej pracy z pacjentem. Opis powinien być przygotowany w taki sposób, by uniemożliwić identyfikację klienta, ponieważ pozostaje w dokumentacji Szkoły.  
  • Odbywa się krótkie odgrywanie ról, w czasie którego osoba chcącą uczestniczyć w kursie wciela się w terapeutę. Scenka jest ocenia na skali Burnsa.
  • Powyższa procedura kwalifikacyjna nie służy weryfikacji wiedzy kandydatów, ale badaniu ich predyspozycji do bycia psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo – behawioralnym. 
 • Osoby, które pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną są o tym informowane w ciągu 7 dni roboczych od daty rozmowy. W takim wypadku są one proszone o dostarczenie do sekretariatu szkoły następującego kompletu dokumentów. 
  • Umowy szkolenia. 
  • Wypełnionej karty deklaracji członkowskiej (bez podpisów osób rekomendujących), zaadresowanej do siebie koperty z naklejonymi znaczkami. 
  • Oświadczenia, że w ciągu miesiąca wyślą deklarację członkowską do PTTPiB.
  • Potwierdzenia opłaty wpisowej, zgodnej z umową szkolenia. 
  • Kwalifikacja na kurs odbywa się w kolejności wpłynięcia kompletu dokumentów. Szkoła nie prowadzi rezerwacji miejsc. 
 • Osoby, które nie zakwalifikowały się na kurs, ponieważ nie przeszły pozytywnie rozmowy kwalifikacyjnej mogą ubiegać się ponownie o przyjęcie na szkolenie po upływie minimum sześciu miesięcy. Okres ten służyć ma spełnieniu ewentualnych zaleceń związanych z koniecznym przygotowaniem się do takiego szkolenia. 

 


 

Formularz zgłoszenia na czteroletnie szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie 

 

Karta zgłoszenia na czteroletnie szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej