100 godzin pracy własnej w ramach 4-letniego kursu CBT

W ramach 100 godzin pracy własnej chcemy stworzyć uczestnikom okazję do rozwoju interpersonalnego oraz doświadczenia terapii poznawczo – behawioralnej w kontekście pracy z własnymi przekonaniami i reakcjami.

Szczególną uwagę zwrócimy na budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród uczestników. Chcemy ułatwić im pełne zaangażowanie i otwartość podczas uczenia się konkretnych technik i umiejętności terapeutycznych w grupie szkoleniowej. Doświadczenie wspólnej nauki i ćwiczeń będzie z pewnością okazją do identyfikowania i radzenia sobie ze swoimi przekonaniami. 

Zaplanowane treningi interpersonalne oraz grupa terapii własnej będą szansą dla uczestników na przepracowanie oraz modyfikację osobistych przekonań i schematów, pojawiających się wokół sytuacji szkolenia i pracy z pacjentami. 

PLAN:

 1. Trening interpersonalny – 30 h (na początek) 
 2. Grupa terapii własnej – 40 h (po pierwszym roku w wakacje, czwartek – niedziela)
 3. Grupa terapii własnej w kontekście uruchamiających się schematów w pracy z pacjentem – 20 h (na koniec trzeciego roku)
 4. Trening interpersonalny – 10 h (na koniec kursu). 

Ad. 1. Trening interpersonalny – grupa otwarcia – 30 h

Czas nastawiony na budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania i współpracy w grupie. Dzięki ćwiczeniom grupowym uczestnicy będą mieli okazję uświadomić sobie swoje reakcje, wzorce myślenia i przeżywania w sytuacji ekspozycji społecznej i kontaktu z grupą.

Ad. 2 i 3. Grupa terapii własnej 40 + 20 h

Każdy, kto chce być dobrym psychoterapeutą musi mieć świadomość swoich własnych przekonań i schematów, które determinują jego samoocenę, kontakty z ludźmi, a także sposób prowadzenia terapii i budowania relacji z pacjentem.

Ponadto uczestnicy kursu uczą się pracy terapeutycznej w nurcie CBT, ale nie mają okazji doświadczyć, jak to jest samemu poddać się tym technikom i procesom. Bez takiego doświadczenia trudno być przekonującym i autentycznym w pracy z pacjentami. 

Grupa terapii własnej umożliwi:

 • Doświadczenie pracy terapeutycznej w nurcie CBT
 • Zastosowanie koncepcji poznawczej do rozumienia własnych myśli automatycznych i przekonań rdzennych w życiu osobistym oraz w roli terapeuty
 • Zidentyfikowanie swoich przekonań ujawniających się w relacji terapeutycznej z pacjentem
 • Identyfikację swoich schematów i trybów w Terapii Schematów Younga
 • Techniki relaksacyjne i doświadczeniowe rozwijające umiejętność uważności, radzenia sobie z emocjami i bycia „tu i teraz”
 • Przepracowanie z pomocą grupy problematycznych sytuacji związanych z asertywnością w relacji z pacjentami
 • Rozpoznanie sytuacji, w których terapeuta powinien kontynuować psychoterapię własną

Ad. 4. Trening interpersonalny – 10 h na koniec

Chcemy zadbać, by uczestnicy mieli okazję podsumować doświadczenie wspólnej nauki i rozwoju osobistego w ciągu czterech lat szkolenia. Szczególnie istotna będzie szansa na usłyszenie informacji zwrotnych na temat swoich zachowań i sposobów wchodzenia w relacje. Skupimy się na doświadczeniu dobrego pożegnania i kończenia kursu.

PROWADZĄCY:

Prowadzący do grupy otwarcia 

Dr n. med. Monika Szaniawska Jest psycholożką, psychoterapeutką poznawczo – behawioralną (certyfikat nr 105 PTTPiB). Obecnie w trakcie Kursu Superwizorskiego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje na co dzień w Warszawie, jako psychoterapeutka w Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego oraz w prywatnej praktyce w ośrodku Poza Schematami. Wcześniej pracowała między innymi w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, Centrum CBT oraz prowadziła badania naukowe jak doktorantka II Kliniki Psychiatrycznej WUM. Ma duże doświadczenie w pracy indywidulanej i grupowej. W swojej pracy zajmuje się między innymi diagnozą i psychoterapią osób dorosłych z ADHD oraz pracą z klientami z zaburzeniami osobowości. Jest redaktorem merytorycznym polskich wersji podręczników dotyczących zarówno diagnozy i terapii osób dorosłych z ADHD, jak i terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii schematu. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty w oparciu o szeroko rozumianą terapię poznawczo – behawioralną. W ciągu kilku ostatnich lat prowadziła zajęcia na kursach przygotowujących do certyfikatu PTTPiB w Centrum CBT, Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii oraz na kursach do certyfikatu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

 

Doświadczenie pracy z grupą:

 • 3-miesięczny staż w Klinice Nerwic na oddziale dziennym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • 4 lata pracy w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Aslan - przeprowadzenie 3 rocznych grup terapeutycznych dla młodzieży licealnej, sześciu dwutygodniowych obozów terapeutycznych, grupy zaburzeń odżywiania oraz grupy wsparcia dla dzieci alkoholików.
 • Prowadzenie trzyletniej grupy socjoterapeutycznej w OPS Śródmieście w Warszawie
 • Współprowadzenie dwóch rocznych grup terapeutycznych dla dorosłych w programie NEST.
 • Prowadzenie szkoleń z psychoterapii.