Kursy rozpoczynające się w 2018 roku

Kursy rozpoczynające się w 2018 roku 

 Całkowity koszt szkolenia (bez uwzględnienia VAT-u)

·         21 zjazdów dwudniowych w dużej grupie po 595 PLN = 12 495 PLN

·         19 zjazdów dwudniowych w grupach do 12 osób po 695 PLN = 13 205 PLN

·         Wakacyjne zajęcia modułowe 4 dni – 1 390 PLN

·         Blok wstępny z psychopatologii 4 dni – 1 190 PLN

·         Repetytorium przedegzaminacyjne – 350 PLN

·         Praca własna (100 godzin) – 3 475 PLN

·         4 indywidualne konsultacje z superwizorem po 1,2,3,4 roku - 1 200 PLN

Razem: 33 305 PLN

 

Dodatkowe koszty

1. Obecnie koszty egzaminu są szacowane na około. 1300 PLN

2. Składka członkowska PTTPiB – płatna na konto Towarzystwa – obecnie 90 PLN / rok

 

 Rodzaj  PLN 
Opłata rezerwacyjna za kurs, płatna w momencie podpisania umowy, rozliczana jako opłata za 1 zjazd na pierwszym roku oraz dwa ostatnie zjazdy na kursie  1785 
Opłata za zjazd 20 godzin 595 
Opłata za superwizję grupową 16 godzin 695 
Grupa otwarcia – terapia własna 30 godzin 1040 
Terapia własna – opłata za 40 godzin  1390 
Terapia własna – opłata za 20 godzin 695 
Terapia własna – opłata za 10 godzin 350 
Blok wstępny z psychopatologii 2 x 20 godzin 1190 
Indywidualna konsultacja z superwizorem po 1, 2, 3, 4 roku  300 
Superwizja indywidualna 200 
Duplikat indeksu 50 
Poprawa kolokwium 300 
Ocena poprawy pracy zaliczającej  600 
Opłata za odwieszenie szkolenia 300 

 

 

Koszt opłaty egzaminacyjnej zostanie podany pół roku przed końcem szkolenia i uzależniony będzie od obowiązujących wtedy wytycznych PTTPB oraz innych aktów prawnych. W chwili obecnej, przy obecnie obowiązujących kryteriach szacunkowy koszt egzaminu to około 1300 PLN 

*Powyższe kwoty są kwotami netto. W chwili obecnej interpretacje podatkowe dotyczące zwolnienia z podatku VAT nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. W chwili obecnej Szkoła opiera się na zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 29 i art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W przyszłości jest możliwe że przepisy dotyczące zwolnienia z VAT szkoleń mogą ulec zmianie . Dlatego prosimy o uwzględnienie w procesie podejmowania decyzji o udziale w szkoleniu, że stawka VAT może się zmienić.