Witamy na stronie Szkoły Psychoterapii Crescentia
- Uczymy Psychoterapii -

Chcesz poznać szczegóły szkoły ?

Crescentia

Crescentia - słowo to w języku łacińskim oznacza wzrost, wzrastanie, rozwój. Nasza szkoła dba o wzrost umiejętności zawodowych szkolących się terapeutów, by Ci mogli pomagać w rozwoju swoich pacjentów.

Jesteśmy ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). NFZ uznaje kwalifikacje psychoterapeutów i superwizorów PTTPB. Szkoła Psychoterapii Crescentia została stworzona przez osoby, które na co dzień pracują z pacjentami, prowadząc diagnozę, leczenie i psychoterapię poznawczo – behawioralną. Mamy też duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu psychoterapii oraz superwizji prowadzonej terapii.

Szkoła Psychoterapii Crescentia jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im prof. Z. Bizonia

Naszym celem było stworzenie miejsca i programu nauczania, który pozwoli nie tylko zdobyć wiedze na temat psychoterapii, przede wszystkim psychoterapii poznawczo – behawioralnej, ale także praktyczne umiejętności pozwalające na prowadzenie pracy z Klientem. Naszym zdaniem ważna jest praktyczna strona nauki zawodu psychoterapeuty.

Staramy się myśleć o terapii poznawczo – behawioralnej jako o rozwijającym się i elastycznym nurcie psychoterapii, dlatego postaraliśmy by proponowane przez nas zajęcia obejmowały różnorodne podejścia z tego nurtu – pracę nad redukcją objawów, leczenie konkretnych zaburzeń, psychoterapię opartą na konceptualizacji, terapię schematu, dialog motywujący, pracę z emocjami, techniki behawioralne w pracy z dziećmi. I wiele innych.

Zapraszamy do udziału w czteroletnim szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, którego ukończenie upoważnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikatu European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).


 • Rekrutacja

  2020-2024

  Łódź

  Zapraszamy na I edycję
  Zajęcia rozpoczęły się 18-19 kwietnia 2020


 • Rekrutacja

  2020-2024

  Warszawa - rekrutacja

  Zapraszamy na II edycję
  Zajęcia przeniesione na jesień 2020


 • Rekrutacja

  2020-2024

  Szczecin - rekrutacja

  Zapraszamy na III edycję
  Początek zajęć 28-29 listopada 2020

 • Rekrutacja zakończona

  2020-2024

  Toruń

  Zapraszamy na III edycję
  Początek zajęć 07-08 marca 2020 roku

 • Rekrutacja zakończona

  2019-2023

  Warszawa

  Zapraszamy na I edycję
  Początek zajęć 19-20 października 2019

 • 2019-2023

  II edycja w Szczecinie

 • 2018-2022

  II edycja w Toruniu

 • 2017-2021

  I edycja w Szczecinie

 • 2016-2020

  I edycja w Toruniu


 • Historia

Nasz zespół

Jest specjalistą psychiatrą i specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży. Swoje zawodowe doświadczenie zdobywał w Klinice Wieku Rozwojowego oraz II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od kilku lat pracuje w poradniach, obecnie, w Ośrodku Poza Schematami, gdzie przede wszystkim zajmuje się diagnozą i leczeniem dzieci i młodzieży.
Oprócz bycia lekarzem doktor Artur Kołakowski jest też psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym, a od 2005 roku posiada certyfikat superwizora – dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od wielu lat uczy psychoterapii poznawczo-behawioralnej, obecnie w Szkole Psychoterapii Crescentia.
Jest współautorem kilku książek z dziedziny psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, z których jedna, napisana wspólnie z dr Agnieszką Pisulą, zdobyła nagrodę Teofrasa za najlepszą książkę popularnonaukową. 

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, psychiatrą dzieci i młodzieży i specjalistą psychiatrii ogólnej. Jest też certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem dydaktykiem terapii poznawczo – behawioralnej (certyfikat terapeuty nr 191; certyfikat superwizora dydaktyka nr 27 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej), certyfikowanym terapeutą motywującym (certyfikat nr 8 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej) oraz członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers. Przez 16 lat pracowała w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu. Aktualnie prowadzi praktykę lekarską i psychoterapeutyczną w prywatnym gabinecie specjalistycznym oraz szkolenia w dziedzinie terapii poznawczo – behawioralnej, Dialogu Motywującego i zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Prywatnie – matka dwojga studentów, fanka zespołu Mechanicy Szanty, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i książek Jontana Kellermana

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta pracujący przede wszystkim w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej i terapii schematu. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w psychoterapii oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT. Obecnie w trakcie certyfikacji w Terapii Schematu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje jako psychoterapeuta od 2005 r. Odbyła wiele cennych staży m. in. w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii czy w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapeutycznym. Przez 4 lata prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową młodzieży oraz dorosłych w Stowarzyszeniu Aslan. Współprowadziła także roczne grupy terapeutyczne dla dorosłych w programie NEST. Obecnie właścicielka gabinetu psychoterapii „maSens". Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych i pracy z zaniżonym poczuciem własnej wartości. Szczególną uwagę zwraca na znaczenie pracy z emocjami, skupianiu na TU i TERAZ oraz zastosowanie technik doświadczeniowych w terapii poznawczo – behawioralnej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu terapii poznawczo behawioralnej

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 240) członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej i międzynarodowego zrzeszenia trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał w Stowarzyszeniu Niezwykłe Dzieci — pracował jako koterapeuta dzieci i młodzieży z ADHD i zespołem Aspergera oraz prowadził grupy socjoterapeutyczne. Pracował w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie, Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną w Brwinowie i Fundacji Dzieci Niczyje (jako konsultant telefonu zaufania 116 111 oraz terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka". Obecnie w trakcie dwuletniego kursu superwizyjnego organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz młodych dorosłych, terapię par oraz terapię krzywdzonych dzieci i młodzieży (doznających przemocy seksualnej, fizycznej i emocjonalnej)

Magister psychologii, terapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista neuropsychologii klinicznej. Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Certyfikat Psychoterapeuty European Association For Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Ukończone IV-letnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre (UK). Zakończone kształcenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Uprawnienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni. W trakcie stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami dorosłymi, ze zróżnicowanymi trudnościami funkcjonowania psychologicznego (oddział neurologii szpitala klinicznego, centrum zdrowia psychicznego, praktyka prywatna). 
Przynależność do American Psychological Association, TLC Foundation for Body-Focused Repetitive Behaviors. 
Właścicielka Wydawnictwa Prospect, zajmującego się opracowywaniem publikacji psychoedukacyjnych, adresowanych do osób uczestniczących w terapii psychologicznej, ich rodzin i terapeutów. Udział w opracowaniu polskiej edycji broszur psychoedukacyjnych Oxford Cognitive Therapy Centre: 
David Westbrook & Khadija Rouf, Zrozumieć napady paniki;
David Westbrook & Norma Morrison, Jak radzić sobie z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym.   
dr n. hum. w dziedzinie psychologii
specjalista psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii
certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
certyfikowany superwizor-dydaktyk PTTPB
Aktualnie pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na stanowisku neuropsychologa. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobyła w Akademickiej PZP oraz w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii. Od wielu lat prowadzi także prywatną praktykę.
Ukończyła liczne szkolenia dodatkowe zarówno z zakresu psychoterapii CBT, jak i diagnozy klinicznej, głównie neuropsychologicznej. W obszarze szczególnych zainteresowań dr A. Pawełczyk, zarówno naukowych, jak i diagnostyczno-terapeutycznych, znajduje się opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychotycznymi oraz znajdujących się w stanie ryzyka wystąpienia zaburzeń psychotycznych. Ukończyła m.in. szkolenia: CBT for Adolescent Psychosis Training Course, South London and Maudsley NHS Trust, London, seminarium Zastosowanie terapii poznawczej w leczeniu zaburzeń psychotycznych prowadzone przez prof. D. Kingdona, An Interactive Five Day Course in CBT for Psychosis, Newcastle, prowadzone przez: profesorów D. Turkingtona, D. Kingdona, A. Morrisona. Jest autorką i współautorką licznych publikacji badań z udziałem pacjentów doświadczających zaburzeń psychotycznych:
https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Pawelczyk2/research
Brała udział w przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć w ramach Programu Profilaktyki Zaburzeń Psychicznych w łódzkich liceach, współtworzyła serwis internetowy przeznaczonego dla osób zagrożonych rozwojem zaburzeń psychicznych MojPort. Była również Koordynatorem Ośrodka Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK UM w Łodzi.
Prowadzi diagnozę oraz terapię poznawczo-behawioralną pacjentów dorosłych, superwizję terapii poznawczo-behawioralnej oraz klinicznej diagnozy psychologicznej. W szkole Crescentia prowadzi zajęcia z CBT zaburzeń psychotycznych.

Jestem psychologiem. Studia ukończyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Moją specjalizacją jest psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Od kilku lat pracuję w *Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Józefowie* www.centrumzagorze.pl/oddzialy-stacjonarne/24-oddzial-psychiatryczny-dla-dzieci , gdzie zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży.
Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej. W swojej pracy wykorzystuję także inne podejścia psychoterapeutyczne. Jestem absolwentką studium diagnozy i pomocy psychologicznej dzieci wykorzystywanych seksualnie organizowanego przez fundację "Dzieci Niczyje". Posiadam także certyfikat terapii  EMDR wydany przez Uniwersytet w Birmingham i atestowany przez Europejskie Towarzystwo Terapii EMDR) www.emdr.org.pl.Opiniuję jako biegły sądowy w sprawach dotyczących przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży.
Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży cierpiących z powodu zaburzeń lękowych, depresji, agresji i autoagresji, zaburzeń odżywiania.
Pracuję z dziećmi oraz dorosłymi zmagającymi się ze skutkami zdarzeń traumatycznych (terapia ofiar: katastrof, wypadków, przemocy domowej i rówieśniczej oraz innych form krzywdzenia). Prowadzę grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami odżywiania.

Mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat nr 121), członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej (PTTPB), absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w szkole CBT, członek European Associaton for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem: zaburzeń lękowych (w tym zaburzeń lękowych po wypadkach - PTSD, fobii społecznej, napadów paniki, lęku uogólnionego), zaburzeń nastroju zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia). Wspiera osoby z niską samooceną, mające trudności w wyrażaniu emocji, znajdujące się w kryzysie. Ponadto prowadzi terapię par i małżeństw. Zajmuje się również Terapią Schematów. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentem zdobywała na oddziale Dziennym Nerwic w Przychodni Lekarskiej WAT oraz Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Szpitalu w Tworkach. Prowadzi również diagnozę talentów, mocnych stron oraz predyspozycji zawodowych przy użyciu testów psychologicznych. Wspiera zarówno dorosłych w podejmowaniu decyzji o zmianach zawodowych, jak i młodzież, która stoi przed wyborem szkoły wyższej i w przyszłości zawodu. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji. Prowadzi również terapie w języku angielskim, włoskim.

profesor Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Kierownik Zakładu Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień w Instytucie Psychologii UŁ. Specjalizuje się w problematyce psychologii uzależnień, szczególnie uzależnieniu od alkoholu oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Autor oraz współautor książek (w tym: Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu, Łódź, 2012), a także ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami.


Jan Chodkiewicz, PhD., Professor of University of Lodz, a clinical psychologist, cognitive-behavioral psychotherapist. He specializes in the psychology of addiction, particularly alcohol dependence and cognitive-behavioral therapy. He is the author and co-author of books (including: To strike against the bottom and begin to rise? The quality of life role in the course and effects of alcoholism therapy), as well as over 100 scientific articles and chapters in monographs.

Specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2001 roku pracuje w zawodzie psychiatry, posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej w Polsce i za granicą (Szpital Psychiatryczny ul. Nowowiejskiej w Warszawie, Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu przy Klinice Psychiatrycznej, Szpitale Psychiatryczne grupy Priory w Wielkiej Brytani). Posiada specjalizację II stopnia z psychiatrii. Zajmuje się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie osób z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i zaburzeniami snu. Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Przyjmuje pacjentów powyżej 18 rż. W 2012 roku ukończyła 4-letnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 306. Prowadzi terapię poznawczo-behawioralną osób dorosłych. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Prowadzi szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń snu.

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii somatycznej DMT (z ang. Dance Movement Therapy). Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii i roczny kurs Ruchu Autentycznego z certyfikatem brytyjskiego Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. Biologiczne studia wyższe ukończyła w Moskwie. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego i w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie. Pracuje indywidualnie i grupowo. Specjalizuje się w pracy psychoterapeutycznej m in poprzez ruch i kontakt z ciałem, skupia się na związku i wzajemnym wpływie psychiki i ciała. Prócz pracy klinicznej, zajmuje się psychoedukacją z zakresu psychosomatyki, prowadzi szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego poprzez pracę z ciałem. Współautorka artykułów specjalistycznych z zakresu połączenia psychoterapii z pracą z ruchem i ciałem, prowadzi zajęcia ze studentami psychoterapii DMT.
Jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 385), członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie w trakcie szkoleń z Terapii Schematów dla dorosłych – metody szczególnie użytecznej w leczeniu zaburzeń osobowości, a także Terapii Schematów dla Dzieci i Młodzieży. Ukończyła studia na wydziale Psychologii w Języku Angielskim w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Oxford Cognitive Therapy Centre). Przez wiele lat prowadziła indywidualną i grupową terapię młodzieży i młodych dorosłych m.in. w Stowarzyszeniu Aslan. Współpracowała także z wieloma szkołami i szpitalami m.in. Szpitalem Bielańskim, a także z Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej Św. Anny. W Poradni Poza Schematami prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży a także jest wykładowcą z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. W swojej praktyce korzysta z metod terapii poznawczo – behawioralnej i terapii schematów.
Jest absolwentem Psychologii (mgr Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji) oraz Kolegium Języków Obcych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, oraz Szpitalu Powiatowym w Śremie. Kierował również Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie. Obecnie kieruje pracą zespołu psychoterapeutów prywatnego Ośrodka Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu. W pracy klinicznej specjalizuje się w nowych formach psychoterapii opartych na dowodach naukowych. Ukończył 4 letnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz liczne szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii; między innymi: terapii schematu (ST), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii dialektyczno behawioralnej (DBT), terapii opartej na współczuciu (CFT) oraz terapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP). Pracuje z rodzicami i nauczycielami prowadząc warsztaty edukacji psychologicznej i wspierania umiejętności wychowawczych, prowadzi rehabilitację psychologiczną i grupy wsparcia dla osób przewlekle chorych oraz realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. Jest członkiem Association for Contextual Behavioral Science oraz przewodniczącym jej polskiego oddziału (ACBS Polska). Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje studentom jako wykładowca akademicki na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.
Ukończyła 3-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzone przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT. Posiada certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB. W trakcie 4-letniego kursu specjalizacyjnego z psychologii klinicznej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in. Kurs Terapii Par (Laboratorium Psychoedukacji) i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia), Terapia Schematów (Centrum Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Pracuje w Poza Schematami i w Centrum Pomocy Profesjonalnej. Jest autorką programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy. Autorka polskiej adaptacji programu terapeutycznego Coping Cat. Przez kilka lat prowadziła psychoterapię w ramach współpracy z Gabinetem Lekarskim. Pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szpitalnym oddziale psychiatrycznym. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się terapią depresji, depresji poporodowej, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, problemów psychologicznych związanych z niepłodnością, terapią par.

Jest psycholożką, psychoterapeutką poznawczo – behawioralną (certyfikat nr 105 PTTPiB). Obecnie w trakcie Kursu Superwizorskiego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje na co dzień w Warszawie, jako psychoterapeutka w Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego oraz w prywatnej praktyce w ośrodku Poza Schematami. Wcześniej pracowała między innymi w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, Centrum CBT oraz prowadziła badania naukowe jak doktorantka II Kliniki Psychiatrycznej WUM. Ma duże doświadczenie w pracy indywidulanej i grupowej. W swojej pracy zajmuje się między innymi diagnozą i psychoterapią osób dorosłych z ADHD oraz pracą z klientami z zaburzeniami osobowości. Jest redaktorem merytorycznym polskich wersji podręczników dotyczących zarówno diagnozy i terapii osób dorosłych z ADHD, jak i terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii schematu. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty w oparciu o szeroko rozumianą terapię poznawczo – behawioralną. W ciągu kilku ostatnich lat prowadziła zajęcia na kursach przygotowujących do certyfikatu PTTPiB w Centrum CBT, Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii oraz na kursach do certyfikatu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Jestem psychologiem (Uniwersytet SWPS), certyfikowanym psychoterapeutą  poznawczo behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 172) oraz superwizorem -dydaktykiem PTTPiB. Posiadam także certyfikat Terapeuty Schematu. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz ISST (International Society of Schema Therapy). Doświadczenie kliniczne zdobywałam:
-w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia,
-w Środowiskowym Domu Samopomocy (z osobami zmagającymi się z zaburzeniami afektywnymi i psychotycznymi),
-w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego (na stanowisku psychologa),
-podczas wieloletniej pracy psychoterapeutycznej z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi oraz z parami we współpracy z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
Prowadzę:
-terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży, w ramach której  udzielam pomocy psychoterapeutycznej osobom, które chcą lepiej radzić sobie z własnymi emocjami (lęk, złość, smutek). Pracuję z osobami, które cierpią z powodu obniżonej samooceny, braku satysfakcji życiowej, trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji z innymi ludźmi, także te znajdujące się w kryzysie (również w żałobie). Obszarem mojej specjalizacji jest psychoterapia depresji, zaburzeń lękowych, powtarzających się trudności w relacjach interpersonalnych. W swojej pracy korzystam zarówno z klasycznego CBT, jak i z Terapii Schematów.
-terapię par,
-superwizję w nurcie poznawczo-behawioralnym (superwizuję m.in. zespół PZP w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie),
-zajęcia dla studentów szkolących się w nurcie poznawczo-behawioralnym,
-warsztaty rozwojowe.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Prywatnie jestem żoną Pawła i mamą wspaniałej trójki dzieci, która nauczyła mnie więcej niż jakakolwiek psychologiczna książka
Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyłam Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a także 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo jestem związana z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oraz Warszawskim Instytutem Psychoterapii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swojej pracy łączę podejście systemowe i psychodynamiczne. Prowadzę psychoterapię indywidualną dla młodzieży od 13. roku życia, a także psychoterapię par i rodzin.
- doktor habilitowany nauk prawnych. Jest absolwentem resocjalizacji socjologii oraz podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył ponadto Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie oraz Child Protection: Children’s Rights in Theory and Practice (Center for Health and Human Rights, Harvard University). Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ponadto członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz redaktorem naczelnym Działu „Bioetyka” portalu biotechnologia.pl. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jest również Przewodniczącym Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia oraz Członkiem Rady Młodych Ekspertów ds Psychiatrii także przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Autor książek: "Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjologiczne" oraz "Prawa dziecka jako pacjenta.", współautor, "Prawo dla lekarzy psychiatrów". Redaktor książek: „Prawo, psychiatria, społeczeństwo", "Regulacje prawne ochrony zdrowia psychicznego", "Autyzm a prawo" (Razem z A. Górski)
Jest specjalistą psychiatrą oraz psychoterapeutą. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na psychiatrycznych oddziałach stacjonarnych i dziennych oraz w ambulatorium przyklinicznym, pomagając pacjentom zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi na szerokim spektrum ich zaawansowania.
Oprócz kompetencji lekarskich jest również aktywnym zawodowo psychoterapeutą, a swoje wykształcenie w tej dziedzinie zdobywał m.in. w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
Jest zaangażowany w pracę dydaktyczną oraz naukową. Pełni funkcję adiunkta w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych UM w Łodzi. Jego zainteresowania badawcze obejmują szczególnie tematykę profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz uwarunkowań skuteczności metod terapeutycznych stosowanych w psychiatrii oraz psychoterapii. Jest autorem licznych publikacji w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz laureatem nagród przyznawanych przez gremia naukowe oraz samorządy studenckie.
Analityk grupowy, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i analityk treningowy IAG „Rasztów”, superwizor - aplikant PTP, magister psychologii (SWPS) i archeologii (UW), przewodniczący Zarządu Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" w latach 2009-2012 i 2016-2018. Od ponad 15 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną i współpracuje ośrodkami działającymi w ramach powszechnej służby zdrowia. Prowadzi zajęcia w akredytowanych ośrodkach szkolących w psychoterapii a także badania naukowe opisujące różne formy analitycznej terapii grupowej. Zainteresowany funkcjonowaniem zespołów zajmujących się pomaganiem, leczeniem i doradztwem. Od kilku lat współorganizuje darmowe warsztaty obywatelskiej refleksyjności: Polska na kozetce.
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 646). Ukończyłam psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2007 roku pracuję jako psycholog. Doświadczenie zdobywałam w pracy z młodzieżą jako psycholog szkolny oraz w pracy z dorosłymi jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego. Aktualnie pracuję jako terapeuta poznawczo- behawioralny (prowadzę terapię osób dorosłych), wykładowca akademicki i psycholog wykonujący badania w obszarze psychologii pracy. Pracując jako psycholog szkolny łączyłam praktykę zawodową z działalnością badawczo-naukową, a efektem moich zainteresowań w obszarze psychologii i pedagogiki zdolności było uzyskanie tytułu doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Obecnie koncentruję swoje zainteresowania naukowe, dydaktyczne i praktyczne wokół zagadnień związanych z psychopatologią oraz psychoterapią.

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat nr 420 wydany przez PTTPB), certyfikowany terapeuta Terapii Motywującej (certyfikat nr 100 wydany przez PTTM).  Zrzeszona w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej, oraz Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej. W trakcie kursu Syperwizor – Dydaktyk TPB.

Od ponad kilkunastu lat pracuje jako konsultant na oddziale Pediatrii grudziądzkiego Regionalnego Specjalistycznego Szpitala w Grudziądzu, prowadzi ponadto prywatną praktykę psychoterapeutyczną.  W pracy psychoterapeutycznej łączy różne podejścia: terapię poznawczo – behawioralną z uwzględnieniem III fali,  dialog motywujący oraz terapię schematów. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych zmagających się z problemami nastroju, zaburzeniami lękowymi, będących w kryzysie, czy przejawiających zachowania autoagresywne. Pracuje ponadto z osobami z niską samooceną, perfekcjonizmem, problemami z kręgu zaburzeń odżywiania. Pracuje z rodzicami w celu wspierania ich kompetencji wychowawczych. 

W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe.

Kontakt

Szkoła Psychoterapii Crescentia

Dane Adresowe:

ul. Mickiewicza 8/6 01-517 Warszawa

Godziny pracy sekretariatu:

 • poniedziałek 11-14
 • wtorek 09-12
 • środa nieczynny
 • czwartek i piątek 09-12

tel. 514 425 401

biuro@crescentia.pl

numer konta - Alior Bank
 • 14 2490 0005 0000 4500 7130 3662

Newsletter


Powrót do początku

Copyright © 2018