Warszawa 2023-2028 / edycja V
Czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Jesteśmy Szkołą Psychoterapii, której mottem jest indywidualne podejście do każdego słuchacza i jego procesu uczenia się psychoterapii. Dbamy o dobrą atmosferę, bezpośredni kontakt pomiędzy wykładowcami i uczestnikami szkoleń. Wśród naszych wykładowców jest kilku superwizorów, ale przede wszystkim zajęcia prowadzą praktycy, którzy na co dzień, metaforycznie “na pierwszej linii frontu” prowadzą psychoterapię swoich klientów. Wierzymy, że wszystko się zmienia dlatego ucząc psychoterapii poznawczo – behawioralnej nie zapominając o jej podstawach, o jej behawioralnych i poznawczych korzeniach z XX wieku, zauważamy też zmiany jakie w niej dokonują się teraz w związku z nurtami “trzeciej” fali. I wreszcie nasz sekretariat – przyjazny, łatwo dostępny i przyjaźnie nastawiony do kontaktujących się z nim osób.
Kierownik kursu: dr n. med. Artur Kołakowski
Warunki kwalifikacji na szkolenie
Kwalifikacja składa się z trzech etapów:
 1. W pierwszym etapie kwalifikacji osoba chcąca uczestniczyć w kursie składa następujący komplet dokumentów:
  • Wypełnioną online kartę zgłoszenia
  • Kopię dyplomu ukończenia studiów w zakresie kierunków aktualnie dopuszczonych do szkolenia przez PTTPB
  • Deklarację okazania dowodu osobistego w czasie rozmowy kwalifikacyjnej
  • Życiorys zawodowy
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej zgodnej z aktualnym cennikiem Szkoły. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi
  • Oświadczenie, że osoba chcąca uczestniczyć w kursie nie ma w żaden sposób ograniczonych praw wykonywania zawodu, ani nie występują inne przesłanki, które mogłyby mieć wpływ na jej pracę z pacjentami, w tym dziećmi. Po skompletowaniu i sprawdzeniu powyższych dokumentów szkoła informuje osobę chcącą uczestniczyć w kursie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 2. W drugim etapie kwalifikacji odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem kursu trwająca około 20 minut. W jej trakcie osoba chcąca uczestniczyć w kursie:
  • Przedstawia swoją motywację związaną z decyzją pracy jako psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
  • Przedstawia jednostronicowy (do 2000 znaków) opis swojej pracy z pacjentem. Opis powinien być przygotowany w taki sposób, by uniemożliwić identyfikację klienta, ponieważ pozostaje w dokumentacji Szkoły
  • Odbywa się krótkie odgrywanie ról, w czasie którego osoba chcącą uczestniczyć w kursie wciela się w terapeutę. Scenka jest ocenia na skali Burnsa. Powyższa procedura kwalifikacyjna nie służy weryfikacji wiedzy kandydatów, ale badaniu ich predyspozycji do bycia psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym
 3. Osoby, które pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną są o tym informowane w ciągu 7 dni roboczych od daty rozmowy. W takim wypadku są one proszone o dostarczenie do sekretariatu szkoły następującego kompletu dokumentów:
  • Umowy szkolenia
  • Potwierdzenia opłaty wpisowej, zgodnej z umową szkolenia
  • Kwalifikacja na kurs odbywa się w kolejności wpłynięcia kompletu dokumentów. Szkoła nie prowadzi rezerwacji miejsc.

Osoby, które nie zakwalifikowały się na kurs, ponieważ nie przeszły pozytywnie rozmowy kwalifikacyjnej mogą ubiegać się ponownie o przyjęcie na szkolenie po upływie minimum sześciu miesięcy. Okres ten służyć ma spełnieniu ewentualnych zaleceń związanych z koniecznym przygotowaniem się do takiego szkolenia. Osoby zakwalifikowane na kurs mają obowiązek w czasie roku zerowego złożyć deklarację członkowską do PTTPB i wnieść do Towarzystwa stosowną składkę członkowską.

Całkowity koszt szkolenia (bez uwzględnienia VAT-u)
    • 23 zjazdów dwudniowych w dużej grupie po 980 PLN = 22540 PLN
    • 17 zjazdów dwudniowych w grupach do 15 osób po 980 PLN = 16660 PLN
    • Wakacyjne zajęcia modułowe 4 dni – 1960 PLN
    • Blok wstępny z psychopatologii 4 dni – 1960 PLN
    • Repetytorium przedegzaminacyjne – 500 PLN
    • Praca własna (100 godzin) – 4900 PLN
    • 4 indywidualne konsultacje z superwizorem po 1,2,3,4 roku – 4x800 PL
Razem: 51720 PLN

 

Rodzaj opłaty

PLN

Opłata rekrutacyjna

150

Opłata rezerwacyjna za kurs, płatna w momencie podpisania umowy, rozliczana jako opłata za pierwszy zjazd tj. 980 zł . Pozostała kwota tj. 1960 zł jest kaucją i o tę kwotę będzie pomniejszona opłata za ostatnie zjazdy.

2940

Opłata za zjazd 20 godzin dydaktycznych

980

Opłata za superwizję grupową

980

Opłata za zajęcia warsztatowe w grupach do 12 osób 20 godzin dydaktycznych

980

Opłata za zajęcia wakacyjne – opłata za 40 godzin

1960

Terapia własna– opłata za 40 godzin

1960

Terapia własna – opłata za 40 godzin

1960

Terapia własna – opłata za 20 godzin

980

Repetytorium przedegzaminacyjne – superwizja – opłata za 10 godzin

500

Blok wstępny z psychopatologii 2 x 20 godzin

1960

Indywidualna konsultacja z superwizorem po 1, 2, 3, 4 roku

800

Poprawa kolokwium lub egzaminu teoretycznego

400

Ocena poprawy pracy zaliczającej
(400zł jeśli jeden z elementów jest zaliczony)

800

Opłata za odwieszenie szkolenia

500

 

Brak możliwości zgłoszenia

Szkoła Psychoterapii Crescentia
ul. Mickiewicza 8/6
01-517 Warszawa
Alior Bank
14 2490 0005 0000 4500 7130 3662
rekrutacja
798 586 566
rekrutacja@crescentia.pl
godziny pracy Działu Rekrutacji
poniedziałek: 12-15
wtorek: 09-12
środa: nieczynny
czwartek: 09-12
piątek: 09-12
kontakt z Biurem Szkoły
514 425 401
biuro@crescentia.pl
godziny pracy Biura Szkoły
poniedziałek: 11-14
wtorek: 09-12
środa: nieczynny
czwartek: 09-12
piątek: 09-12
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
Facebook