Olsztyn 2024-2029 / edycja I
Czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Jesteśmy Szkołą Psychoterapii, której mottem jest indywidualne podejście do każdego słuchacza i jego procesu uczenia się psychoterapii. Dbamy o dobrą atmosferę, bezpośredni kontakt pomiędzy wykładowcami i uczestnikami szkoleń. Wśród naszych wykładowców jest kilku superwizorów, ale przede wszystkim zajęcia prowadzą praktycy, którzy na co dzień, metaforycznie “na pierwszej linii frontu” prowadzą psychoterapię swoich klientów. Wierzymy, że wszystko się zmienia dlatego ucząc psychoterapii poznawczo – behawioralnej nie zapominając o jej podstawach, o jej behawioralnych i poznawczych korzeniach z XX wieku, zauważamy też zmiany jakie w niej dokonują się teraz w związku z nurtami “trzeciej” fali. I wreszcie nasz sekretariat – przyjazny, łatwo dostępny i przyjaźnie nastawiony do kontaktujących się z nim osób.
Kierownik kursu: Olga Olszewska
Warunki kwalifikacji na szkolenie

Kwalifikacja składa się z trzech etapów:

 1. W pierwszym etapie kwalifikacji osoba chcąca uczestniczyć w kursie składa następujący komplet dokumentów:
  • Wypełnioną online kartę zgłoszenia
  • Kopię dyplomu ukończenia studiów w zakresie kierunków aktualnie dopuszczonych do szkolenia przez PTTPB
  • Życiorys zawodowy
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej zgodnej z aktualnym cennikiem Szkoły. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi
  • Oświadczenie, że osoba chcąca uczestniczyć w kursie nie ma w żaden sposób ograniczonych praw wykonywania zawodu, ani nie występują inne przesłanki, które mogłyby mieć wpływ na jej pracę z pacjentami, w tym dziećmi. Po skompletowaniu i sprawdzeniu powyższych dokumentów szkoła informuje osobę chcącą uczestniczyć w kursie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
  • Jednostronicowy (do 2000 znaków) opis swojej pracy z pacjentem. Opis powinien być przygotowany w taki sposób, by uniemożliwić identyfikację klienta, ponieważ pozostaje w dokumentacji Szkoły.
 2. W drugim etapie kwalifikacji odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem kursu trwająca około 20 minut. W jej trakcie osoba chcąca uczestniczyć w kursie:
  • Przedstawia swoją motywację związaną z decyzją pracy jako psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
  • Przedstawia jednostronicowy (do 2000 znaków) opis swojej pracy z pacjentem. Opis powinien być przygotowany w taki sposób, by uniemożliwić identyfikację klienta, ponieważ pozostaje w dokumentacji Szkoły
  • Odbywa się krótkie odgrywanie ról, w czasie którego osoba chcącą uczestniczyć w kursie wciela się w terapeutę. Scenka jest ocenia na skali Burnsa. Powyższa procedura kwalifikacyjna nie służy weryfikacji wiedzy kandydatów, ale badaniu ich predyspozycji do bycia psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym
 3. Osoby, które pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną są o tym informowane w ciągu 7 dni roboczych od daty rozmowy. W takim wypadku są one proszone o dostarczenie do sekretariatu szkoły następującego kompletu dokumentów:
  • Umowy szkolenia
  • Potwierdzenia opłaty wpisowej, zgodnej z umową szkolenia
  • Kwalifikacja na kurs odbywa się w kolejności wpłynięcia kompletu dokumentów. Szkoła nie prowadzi rezerwacji miejsc.

Osoby, które nie zakwalifikowały się na kurs, ponieważ nie przeszły pozytywnie rozmowy kwalifikacyjnej mogą ubiegać się ponownie o przyjęcie na szkolenie po upływie minimum sześciu miesięcy. Okres ten służyć ma spełnieniu ewentualnych zaleceń związanych z koniecznym przygotowaniem się do takiego szkolenia. Osoby zakwalifikowane na kurs mają obowiązek w czasie roku zerowego złożyć deklarację członkowską do PTTPB i wnieść do Towarzystwa stosowną składkę członkowską.

Całkowity koszt szkolenia (bez uwzględnienia VAT-u)
    • 23 zjazdów dwudniowych w dużej grupie po 950 PLN = 21850 PLN
    • 17 zjazdów dwudniowych w grupach do 15 osób po 950 PLN = 16150 PLN
    • Fakultatywne zajęcia modułowe 4 dni – 1900 PLN
    • Blok wstępny z psychopatologii 4 dni – 1900 PLN
    • Repetytorium przedegzaminacyjne – 500 PLN
    • Praca własna (100 godzin) – 4750 PLN
    • 4 indywidualne konsultacje z superwizorem po 1,2,3,4 roku – 4x700 PL
Razem: 49850 PLN

Rodzaj opłaty Suma PLN
Opłata rekrutacyjna 150
Opłata rezerwacyjna za kurs, płatna w momencie podpisania umowy, rozliczana jako opłata za pierwszy zjazd tj. 950zł . Pozostała kwota tj. 1900 zł jest kaucją i o tę kwotę będzie pomniejszona opłata za ostatnie zjazdy 2850
Opłata za zjazd 20 godzin dydaktycznych 950
Opłata za superwizję grupową 950
Opłata za zajęcia warsztatowe w grupach do 15 osób 20 godzin dydaktycznych 950
Opłata za zajęcia fakultatywne – opłata za 40 godzin 1900
Terapia własna – opłata za 40 godzin 1900
Terapia własna – opłata za 20 godzin 950
Repetytorium przedegzaminacyjne – superwizja – opłata za 10 godzin 500
Blok wstępny z psychopatologii 2 x 20 godzin 1900
Indywidualna konsultacja z superwizorem po 1, 2, 3, 4 roku 700
Poprawa kolokwium lub egzaminu teoretycznego 300
Ocena poprawy pracy zaliczającej
(400zł jeśli jeden z elementów jest zaliczony)
700
Opłata za odwieszenie szkolenia 500

* Cena może ulec zmianie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r (zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego podanym w styczniu 2024)

*** Powyższe kwoty są kwotami netto. Interpretacje podatkowe dotyczące zwolnienia z podatku VAT nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. W chwili obecnej Szkoła jest czynnym podatnikiem VAT oraz opiera się na zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 29 ustawy o VAT. W zależności od złożonych przez Państwa oświadczeń przy zawieraniu umowy do powyższych kwot szkolenia może zostać naliczone 23% VAT - dlatego prosimy o uwzględnienie tego w procesie podejmowania decyzji o udziale w szkoleniu. W przyszłości jest możliwe że przepisy dotyczące zwolnienia z VAT szkoleń mogą ulec zmianie.

Brak możliwości zgłoszenia

Szkoła Psychoterapii Crescentia
ul. Mickiewicza 8/6
01-517 Warszawa
Alior Bank
14 2490 0005 0000 4500 7130 3662
rekrutacja
798 586 566
rekrutacja@crescentia.pl
godziny pracy Działu Rekrutacji
poniedziałek: 12-15
wtorek: 09-12
środa: nieczynny
czwartek: 09-12
piątek: 09-12
kontakt z Biurem Szkoły
514 425 401
biuro@crescentia.pl
godziny pracy Biura Szkoły
poniedziałek: 11-14
wtorek: 09-12
środa: nieczynny
czwartek: 09-12
piątek: 09-12
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
Facebook